Hotarari

Raport Implementare Legea 52 din 2003
Raport Implementare Legea 544 din 2001
Raport implementare Legea 52 si Legea 544

2018

HCL 1 Privind folosirea excedentului bugetar 2018
HCL 2 Privind implementare proiect achizitie buldoexcavator
HCL 3 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 4 Privind aprobarea executie bugetului trim. IV 2017
HCL 5 Privind aprobarea retelei scolare an 2018-2019
HCL 6 Privind aprobarea Planului actiuni si lucrari interes local 2018
HCL 7 Privind aprobarea Planului situatii urgenta 2018
HCL 8 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar 2017
HCL 9 Privind aprobarea bugetului local 2018
HCL 10 Privind completarea HCL 14 din 10.07.2006
HCL 11 Privind aprobarea obiectiv Extindere Scoala Gimnaziala
HCL 12 Privind aprobare rectificare buget local
HCL 13 Privind decontarea naveta personal didactic decembrie 2017 ianuarie 2018
HCL 14 Privind inchirierea suprafetelor agricole
HCL 15 Privind modificarea utilizarii excedent bugetar
HCL 16 Privind aprobare rectificare buget local
HCL 17 Privind decontarea naveta personal didactic februarie 2018
HCL 18 Privind aderarea Comuna Mihai Viteazul la proiectul Apa-canal Constanta
HCL 19 Privind aprobarea Stategiei Locale de Dezvoltare Servicii Sociale
HCL 20 Privind aprobarea ROF Compartiment Asistenta Sociala
HCL 21 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 22 Privind decontarea naveta personal didactic mar-apr 2018
HCL 23 Privind aprobarea Buget executie trimestrul I 2018
HCL 24 Privind inregistrarea inSistemul Electronic de Plati online
HCL 25 Privind aprobarea Contract voluntariat SU
HCL 26 Privind aprobarea reziliere Contract SC Decris Industry SRL
HCL 27 Privind aprobarea protocol colaborare Directia Regim Permise si Inmatriculare
HCL 28 Privind aprobare Nomenclator Stradal HCL 29 Privind incetarea mandat Consilier Local Dumitrache Mircea
HCL 30 Privind decontarea naveta personal didactic mai 2018
HCL 31 Privind aprobarea PUD Ridicare restrictie construire
HCL 32 Privind completarea anexa HCL 14 din 2004
HCL 33 Privind desfintare grup sanitar corp C3
HCL 34 Privind validare mandat Consilier Local Bardas Steluta
HCL 35 Privind modifcare utilizare excedent bugetar an 2018
HCL 36 Privind aprobare rectificare buget local
HCL 37 Privind decontarea naveta personal didactic iunie 2018
HCL 38 Privind aprobarea executiei bugetare trim II 2018
HCL 39 Privind aprobarea cotizatiei pe 2018 GAL Cricov Provita
HCL 40 Privind trecerea din domeniu public in domeniu privat Grup sanitar corp C3
HCL 41 Privind revocarea HCL 33 din 2018

2017

HCL 1 Privind acoperirea din excedent bugeta deficitului sectiunii dezvoltare
HCL 2 Privind folosirea excedent buget in anul 2017
HCL 3 Privind modificarea si completarea HCL 14 din 2004 privind inventar bunuri Comuna
HCL 4 Privind alegerea presedinte sedinta
HCL 5 Privind decontare cheltuieli cadre didactice 2017
HCL 6 Privind stabilirea retelei scolare an 2017
HCL 7 Privind aprobarea Plan de actiuni si lucrari de interes local an 2017
HCL 8 Privind aprobarea Plan gestionare situatii de urgenta an 2017
HCL 9 Privind aplicarea OUG 109 din 2011 ADI Apa Canal Constanta
HCL 10 Privind aprobare inchiriere suprafata prioect Conducta gaze naturale
HCL 11 Privind aprobare PZU schimbare destinatie teren lucrari publice
HCL 13 Privind implementare proiect Extindere retea canalizare
HCL 14 Privind aprobare documentatie investitie Canalizare Cocorastii Colt
HCL 15 Privind modificare HCL 54 din 2016 privind implementare proiect Canalizare Cocorastii Colt
HCL 16 Privind implementare proiect Sistem canalizare Sat Piatra
HCL 17 Privind aprobarea incheierii exercitiu bugetar an 2016
HCL 18 Privind aprobarea buget local an 2017
HCL 19 Privind modificare HCL 30 din 2013 privind inlocuire membrii Consiliu conducere Club Sportiv
HCL 20 Privind aprobarea executiei buget local trimestrul I an 2017
HCL 21 Privind decontare cheltuieli cadre didactice 2017
HCL 22 Privind modificarea organigrama stat functii aparat specialitate
HCL 23 Privind aderare Onesti, Bacau, Campulung la proiectul ADI Apa Canal Constanta
HCL 24 Privind demararea extindere concesiune serviciu distributie gaze naturale
HCL 25 Privind alegerea presedinte sedinta
HCL 26 Privind aprobarea decontarii naveta cadre didactice aprilie 2017
HCL 27 Privind ajustarea tarif salubritate
HCL 28 Privind modificarea HCL 27 pentru ajustarea tarif salubritate
HCL 29 Privind aprobarea decontarii naveta cadre didactice mai 2017
HCL 30 Privind implemenmtare proiect Achizitie Buldoexcavator
HCL 33 Privind stabilirea salarii de baza personal aparat de specialitate primar
HCL 34 Privind aprobarea executiei bugetare trimestrul II 2017
HCL 35 Privind modificarea utilizarii excedent bugetar an 2017
HCL 36 Privind asocierea cu CJPh in vedere realizarii proiect Constructie garaj si parcare Primarie
HCL 37 Privind implementarea proiect Achizitie buldoexcavator
HCL 38 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 39 Privind redistribuirea sumei de 100.000 RON la proiect Asfaltare drumuri
HCL 40 Privind aprobarea buget proiect Canalizare in sistem centralizat
HCL 41 Privind aprobarea scrisoare de garantie FNGCIMM
HCL 42 Privind aprobarea executiei buget local centralizat trim III
HCL 43 Privind rectificarea buget local
HCL 44 Privind decontarea cheltuielilor de transport cadre didactice iulie-septembrie 2017
HCL 45 Privind aprobarea indicatori tehnico-econimici proiect Extindere retea canalizare
HCL 46 Privind aprobarea indicatori tehnico-econimici proiect Extindere scoala gimnaziala
HCL 47 Privind rectificarea buget local
HCL 48 Privind decontare cheltuieli cadre didactice octombrie si noiembrie 2017
HCL 49 Privind impozite si taxe locale 2018
HCL 50 Privind constituirea serviciului voluntar SU 2017
HCL 51 Privind renuntarea proiect Asfaltare drum Satul de Sus
HCL 52 Privind rectificarea buget local
HCL 53 Privind stabilirea salarii de baza personal primarie an 2018

2016

HCL 1 Privind aprobarea utilizarii Excedentului Buget Local in anul 2016
HCL 2 Privind aprobarea Buget Local Initial 2016
HCL 3 Privind aprobarea cotizatiei destinate finantare proiect GAL Cricov-Provita
HCL 4 Privind aprobarea concesiunii rpin licitatie Cabinet Medical
HCL 5 Privind organizarea retelei scolare 2016-2017 Comuna Cocorastii Colt
HCL 6 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari interes local 2015
HCL 7 Privind alocarea numere inregistrare cereri divort pe cale administrativa
HCL 8 Privind aprobarea incheierii Exercitiului Bugetar an 2015
HCL 9 Privind aprobarea Buget Local 2016
HCL 10 Privind aprobarea dreptului de uz terenuri domeniul public catre SC ELECTROCARBON SA SLATINA
HCL 11 Privind aprobarea Regulamentului serviciul de alimentare cu apa si canalizare operator SC RAJA SA
HCL 12 Privind aprobarea amenajamentului pastoral pajisti Comuna Cocorastii Colt
HCL 13 Privind aprobarea Planului de Asigurare Situatii de Urgenta 2016
HCL 14 Privind ajustare tarif colectare deseuri activitati comerciale
HCL 15 Privind stabilirea cuantumului maxim de acordare ajutoare urgenta
HCL 16 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
HCL 17 Privind aprobarea executiei Buget Local centralizat trimestrul I 2016
HCL 18 Privind actualizarea HCL 32 din 2014 si aprobarea Act Constitutiv si Statut Parteneriat Management Deseuri
HCL 19 Privind aprobarea gratuita a dreptului de uz drumuri publice catre SC ELECTROCARBON SA SLATINA
HCL 20 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 21 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 22 Privind modificarea Anexa HCL 34 din 09.12.2015 Infiintare si dotare Gradinita
HCL 23 Privind alegerea membrilor comisiei de validare
HCL 24 Privind validarea mandatelor de Consilieri Locali 2016
HCL 25 Privind declararea Consiliului Local legal constituit
HCL 26 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 27 Privind alegerea viceprimarului
HCL 28 Privind constituirea comisiilor de specialitate
HCL 29 Privind aprobarea executiei Buget Local centralizat trimestrul II 2016
HCL 30 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 31 Privind modificarea utilizarii excedentului Buger Local 2016
HCL 32 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
Proces Verbal Sedinta 22.06.2016
HCL 33 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 34 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 36 Privind aprobarea indemnizatie participare sedinte locale Consilieri Locali
HCL 37 Privind desemnarea reprezentantilor Comunei in Parteneriat Management Deseuri
HCL 38 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 39 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 40 Privind aprobarea Contract delegare gestiune deseuri
HCL 41 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 42 Privind aprobarea asocierii in vederea realizarii Proiect Sala Sport
HCL 43 Privind imputernicire reprezentant legal Management Deseuri
HCL 44 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 45 Privind aprobarea Plan ocupare functii publice aparat specialitate Primar
HCL 46 Privind aprobarea decont cheltuieli cadre didactice
HCL 47 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 48 Privind aprobarea executiei Buget Local trimestrul III 2016
HCL 49 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2017
HCL 50 Privind aprobarea decont cheltuieli cadre didactice
HCL 51 Privind aprobarea rectificare Buget Local 2016
HCL 52 Privind acordare drept superficie teren in favoarea SC Telecom
HCL 53 Privind aprobarea documentatie proiect Canalizare sistem centralizat
HCL 54 Privind implementarea proiect Canalizare sistem centralizat